Ana Sayfa Anne Bebek Çocuklarda otizm belirtileri

Çocuklarda otizm belirtileri

35
0

Çocuklarda Otizm Belirtileri

Anne baba için otizmli bir çocuğa sahip olduğunu anlaması ve kabullenmesi ne kadar zorda olsa erken tanı ve teşhis için bilinmesi gerekli ve önemlidir. Otizm’in bir hastalık olarak değerlendirilmemesi gerekir. Otizm genel anlamda bir rahatsızlık olarak bilinir. Otizm tedavisinde sosyal desteğin önemi oldukça büyüktür. Ailelerin ve otizmli çocukların sosyal destek sayesinde içinde bulundukları duruma daha kolay uyum sağladıkları görülmektedir.

Otizm Nasıl Tespit Edilir?

Otizm’i tespit etmek için 3 aşama gereklidir. Sosyal etkileşim, tekrarlanan davranışlar ve iletişim. İletişimde görülenler otizmli birinin hiç göz kontağı kurmadığıdır. Mimiklerini ve jestlerini kullanmazlar. İsimleri söylense de tepki vermezler. İlgiye karşı duyarsız olurlar. Dil ve konuşma becerilerinde gecikmeler görülür. Oyun ve aktivitelere ilgisiz kalırlar. Yaşıtları ile iletişimleri yoktur. Oyuncaklara pek ilgi duymazlar.

Otizm de Yinelenen Davranışlar

  • Değişimlere karşı aşırı tepki göstermek
  • Sallanıp kendi etrafında dönme gibi davranışlar
  • Yapılan rutin şeylerde ısrarcı olma
  • Ses tonunu konuşurken ayarlamada güçlük çekme
  • Ya çok hareketli ya da hiç hareketsiz kalma
  • ışık, ses, koku ve acıya karşı hassasiyet duyma
  • Olağanüstü şeylere karşı ilgi duymak
  • Bazı durumlara karşı tahammülsüz davranma

Otizm Belirtileri Nelerdir

Normal bebeklerden farkı olmayan otizmli olan bebek sağlıklı gibi görünebilir. İlk ayardan sonra ortaya çıkan gelişme aksadığı durumlarda tespit edilerek bebeğin otizmli olduğu anlaşılabilir. Genellikle 6 ila 1 yaşta görülen otizm belirtileri iki türden oluşur. Bebek ilk etapta ailesi ile göz kontağı kurmalı ve seslenilince tepki vermesi gerekir. Otizmli bir bebek bu durumlara tepkisizdir. Diğer belirti ise yinelenen davranışlardır. Genelde bu davranışlar sallanma ve kendi etrafına dönmek gibi davranışlardan oluşur.

Otizmde Erken Tanı Ve Önemi Nedir?

Erken tanı konulmasında otizm bebeklik döneminde ve ilk hayatın 5 yılında tanı ve tedavi açısından tespit edilmelidir. Bu dönemler beynin hızlı geliştiği dönemleri olduğu için çocuktaki öğrenme yeteneğinin gelişmesinde önemli yere sahiptir.

Erken Tanıda Otizmde Gelişimsel En Belirgin Özellikler

Aylara göre gelişimler izlendiğinde otizmli çocuklarda şu belirtiler görülür:

  1. Ay:yüze bakmazlar

2.Ay: Gülümseme yoktur

2-3 Ayda: Göz ile nesne ekibi yapmazlar

2-6 Ayda: Dış etken ve sesli uyarmalara karşı tepkisiz kalırlar

3-6 Ayda: Anlama ve kavrama becerileri gelişmemiştir.

4-7 Ayda: Yüz ifadelerini ayırmazlar.

6.Ay: Heceleyerek ifade etmezler

7.Ayda: Duyduklarını ve sesleri taklit etmezler.

8-10 Ay: Bakım yapanları tercih ederler

12.Ayda: Bakım yapandan ayrılmaya tepki gösterirler.

12-24 Ayda: Mimiklerini kullanmaz ve seslendiğinde tepki vermezler.

Bu tepkileri ve davranışları görüyorsanız mutlaka çocuğunuzu uzmana göstermenizde yarar vardır.